Michał Piotrkowicz 3 dan World Karate Champion 2011

Jakub Piotrkowicz 3 dan European Karate Champion 2007